Lớp trung cao cấp (từ 13 ~ 18 tháng)

    Chúng tôi sẽ bổ sung những môn học còn yếu ở trình độ trung cấp, chúng tôi mong muốn học sinh có được những khả năng giao tiếp toàn diện cũng là một giai đoạn để tiếp cận lên đại học.
Bao gồm cả【toán】 và 【tiếng Anh】để học sinh có thể tham gia thi các kỳ thi tuyển sinh đại học.

  Ngữ pháp ・ đọc hiểu
(12h/tuần)
Đọc hiểu
(2h/ tuần)
Hội thoại
(2h/tuần)
Viết văn
(2h/tuần)
Chữ hán
(2h/tuần)

tuần 43-45

-giáo trình「上級から学ぶ日本語」
từ phần 1-3
-giáo trình「完全マスー
1級文法
phan 1

-Học tiếng Nhật qua các cuộc phỏng vấn

-Nghe hiểu tiếng Nhật

-ôn luyện những câu hỏi trong kỳ thi năng lục tiếng nhật...

- học tiếng nhật qua các trò chơi

- tiếng nhật tự nhiên

Viết văn bằng tiếng Nhật Ⅱ
Học viết chữ hán

tuần 46-48

-giáo trình「上級から学ぶ日本語」
từ phần 4-5
-giáo trình「完全マスー
1級文法

phần 1

tuần 49-51

-giáo trình「上級から学ぶ日本語」
từ phần6-7
-giáo trình「完全マスー
1級文法

phần 2

tuần 52-54

-giáo trình「上級から学ぶ日本語」
từ phần 8-9
-giáo trình 「完全マスー
1級文法
phần 2

tuần 55-57

-giáo trình「上級から学ぶ日本語」
từ phần 10-11
-giáo trình 「完全マスー
1級文法

phần 3

tuần 58-60

-giáo trình 「上級から学ぶ日本語」
từ phần 12-13
-giáo trình「完全マスー
1級文法

tổng hợp

tuần 61-63

-giáo trình「上級から学ぶ日本語」
từ phần 14-15
-ôn luyện những câu hỏi trình độ N1


Liên lạc

TEL:047-346-9750
E-mail:info@kenjp.net
Addresse:〒270-0034
Chiba Prefecture Matsudo-shi
Shimmatsudo 4-48 Okawa Building
千葉県松戸市新松戸4-48大川ビル

   


www.000webhost.com