Lớp hoạc trung cấp ( 7~12 tháng)

 

   Ngoài việc tóm tắt ngữ pháp ở cấp độ mới bắt đầu, chúng tôi sẽ áp dụng kỹ năng của bốn kỹ năng và làm sâu sắc thêm các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật
Mục đích rèn luyện khả năng vượt qua kỳ thi năng lực tiếng nhật N2 .

 

 

ngữ pháp nghe

12h/tuần

đọc hiểu

2h/tuần

hội thoại

2h/tuần

viết văn

2h/tuần

chữ hán

2h/tuần

22-24
tuần

-giáo trình「中級から学ぶ日本語」
phần 1 đến 5
-giáo trình「完全マスター2級文法
phần 1

-học tiếng nhật qua bảng tin thời sự

-luyện tập các đề thi năng lực tiếng nhật

nói tiếng nhật trơn

văn hóa nhật bản

cùng nói tiếng
nhật...
viết văn bằng tiếng nhật 1
cách viết KANJI

25-27
tuần

-giáo trình「中級から学ぶ日本語」
phần 6 đến 10
-giáo trình「完全マスター2級文法
phần 1

28-30
tuần

-giáo trình「中級から学ぶ日本語」
phần 11 đến 13
-Livre「完全マスター2級文法
phần 2

31-33
tuần

-giáo trình「中級から学ぶ日本語」
phần 14 đến 16
-giáo trình「完全マスター2級文法
phần 2

34-36
tuần

-giáo trình「中級から学ぶ日本語」
phần 17 đến 19
-giáo trình「完全マスター2級文法
phần 3

27-39
tuần

-giáo trình「中級から学ぶ日本語」
phần 20 đến 22
-giáo trình「完全マスター2級文法
phần 3

40-42
tuần

-giáo trình「中級から学ぶ日本語」
phần 23 đến 25
-giáo trình「完全マスター2級文法
(tổng hợp)

 

Liên lạc

TEL:047-346-9750
E-mail:info@kenjp.net
Addresse:〒270-0034
Chiba Prefecture Matsudo-shi
Shimmatsudo 4-48 Okawa Building
千葉県松戸市新松戸4-48大川ビル

   


www.000webhost.com